Kontakt Zapytaj specjalistę
Sedacja pacjentów

Sedacja (z fr. sedatif, z łac. sedatio - uspokojenie) to podawanie leku, który pomaga pacjentom w zrelaksowaniu się i pozwala komfortowo przeprowadzić wszystkie zabiegi.

Zalety sedacji:  

  - Brak odczuć bólowych;  

  - Leczenie jednocześnie dużej liczby dotkniętych zębów;  

  - Pokój i relaksacja, brak lęku;  

  - Wysoka jakość prowadzenia leczenia; 

W Ukrainie sedacja jest stosowana rzadziej niż w takich krajach jak Wielka Brytania, Izrael, Stany Zjednoczone, gdzie prawie 90% dzieci leczą z użyciem sedacji.

  Sposoby podawania środków sedatywnych:

  - poprzez wdychanie;

  - doustnie lub doodbytniczo;

  - dożylnie.

Wskazania do przeprowadzenia leczenia pod sedacją:

  - dorośli i dzieci, którzy mają przytłaczający lęk przed leczeniem u dentysty w Winnicy (dentofobia);

  - znaczące zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego;

  - alergia na znieczulenie miejscowe;

  - zaburzenia układu nerwowego, choroby psychiczne (schizofrenia, porażenie mózgowe, epilepsja, choroba Parkinsona i itp.).    


Przeciwwskazania do przeprowadzenia sedacji:

  - ostre choroby zakaźne;

  - choroby dróg oddechowych (astma, zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli);

  - ciąża;

  - pacjenci, którzy ostatnio przebyli zawał mięśnia sercowego;

  - ropne zapalenie skóry;

  - pacjenci, którzy ostatnio byli szczepieni;

  - uzależnienie alkoholowe lub narkotyczne

  - uraz czaszkowo-mózgowy.