Kontakt Zapytaj specjalistę
Leczenie fizjoterapeutyczne

Leczenie fizjoterapeutyczne

- Terapia ozonem; 
- Laseroterapia;

Fizjoterapeutyczne metody leczenia w stomatologii zajmują ważne miejsce.

Jako metody terapii patogenetycznej w Winnicy są one stosowane w wielu chorobach do celów profilaktycznych i leczniczych.

Twarz, jama usta, zęby, błony śluzowe jamy ustnej, podniebienie miękkie, dziąsła są unerwione przez nerw trójdzielny, językowo-gardłowy i sympatyczny, mające połączenia odruchowe z z licznymi narządami, tkankami i systemami. 
Nerw trójdzielny jest powiązany przez połączenia odruchowe z ośrodkami podkorowymi i korowymi, a jego zwój dolny - z nerwem błędnym. 
Nerw językowo-gardłowy i szyjne węzły współczulne unerwiają liczne narządy i systemy. Dlatego jako odpowiedź na podrażnienie twarzy, błon śluzowych jamy ustnej, zębów, powstają złożone reakcje ze strony nie tylko centralnego układu nerwowego, ale i naczyń peryferyjnych, serca, płuc, żołądka i innych narządów. Wszystkie te reakcje podczas choroby zębów, szczęki, dziąseł mają charakter patologiczny. 
Tak więc, choroby zębów nie są procesem lokalnym, przy tym cierpi cały organizm, przede wszystkim układ nerwowy. 

Fizjoterapeutycznym metodom leczenia w klinice dentystycznej „Prior” w Winnicy towarzyszy, oprócz zapewnienia oddziaływania lokalnego na proces patologiczny, przywrócenie normalnego przepływu procesu fizjologicznego, co sprzyja złagodzeniu lub zmniejszeniu bólu, polepszeniu odżywiania tkanek jamy ustnej, resorpcji procesu zapalnego, normalizacji procesów metabolicznych, lepszemu gojeniu ran błon śluzowych jamy ustnej.